Kalite

Yönetimi

FALCIOĞLU kuruluş içerisinde kaliteyi sağlamak, muhafaza etmek ve sürekli geliştirmek hedefiyle tüm çalışanlarının iştiraki ve eğitimlerinin arttırılmasına dayanan bir Kalite Yönetim Sistemi benimsemiştir.

Kalite Yönetim Sistemi FALCIOĞLU’nun “Tam Müşteri Memnuniyeti” sağlamak maksadıyla hizmet etme misyonunu gerçekleştirir.

Kalite yönetimi 4 süreci esas alır:

  • Kalite Hedefleri: Faaliyet alanına giren konularda faaliyetlerin yürütülmesi aşamalarında ölçülebilir hedefler, kalite politikasıyla uyumlu ve sürekli gelişmeyi kapsayacak şekilde belirlenir.
  • Kalite Planlama: Kalite hedeflere ulaşmak için faaliyetlerin ve gerekli kaynakların planlaması üst yönetim tarafından yapılır. Tüm prosesleri, proseslerin sıralamasını, etkileşimlerini, ihtiyaç duyulan kaynakları, izlenmesini, ölçülmesini ve nasıl analiz edileceğini belirler.
  • Kalite Kontrol: Kalite planlamasında konusu parametrelerin performans standartları belirlenir ve ölçümleri yapılır. Karşılanmayan standartlar için düzeltici önlemler alınır.
  • Kalite Geliştirme: Kalite planlaması içerisinde ve Kalite kontrol neticesinde yapılan tespitler ve bulunan çözümler “sürekli iyileştirme anlayışı” ile uygulamaya konur.